Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

dianthuss
23:06
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazielono zielono
dianthuss
23:03
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
dianthuss
22:58
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkydreams silkydreams

June 24 2019

dianthuss
18:10
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viamefir mefir
dianthuss
18:09
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
dianthuss
18:08
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
dianthuss
18:05
6150 2f27 500
Nie bądźcie głupi. #takmałojeszczewiesz
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
dianthuss
18:03
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax vialittlewhitelies littlewhitelies
dianthuss
18:03
dianthuss
18:00

April 24 2019

dianthuss
20:55
dianthuss
20:55
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viazielono zielono
dianthuss
20:52

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamefir mefir

March 30 2019

dianthuss
20:27
2271 e57a 500
dianthuss
20:25
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
dianthuss
20:23
dianthuss
20:22
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
dianthuss
20:19
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum vialittlewhitelies littlewhitelies
dianthuss
20:18
8436 5278 500
Reposted fromyannim yannim vialittlewhitelies littlewhitelies
dianthuss
20:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...