Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

dianthuss
22:07
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
dianthuss
22:07
(2) tumblr
dianthuss
22:06
3831 b15a
Reposted fromMiziou Miziou vialittlewhitelies littlewhitelies
dianthuss
22:06
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka vialittlewhitelies littlewhitelies
dianthuss
22:04
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong
dianthuss
22:03
dianthuss
22:01
7367 cd28
Reposted fromrol rol
22:00
5479 cdc0 500

whowhatwear:

Ear cuff envy. 

WhoWhatWear.com

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamagolek22 magolek22
dianthuss
22:00
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viamagolek22 magolek22
dianthuss
15:46
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dianthuss
15:45
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viarol rol
dianthuss
15:45
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
dianthuss
15:44
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viatedibea tedibea
dianthuss
15:44
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viatedibea tedibea
dianthuss
15:44
9368 42ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
dianthuss
15:43
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viatedibea tedibea
dianthuss
15:43
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viatedibea tedibea
dianthuss
15:41
2452 ceec
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamagolek22 magolek22
dianthuss
15:41
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viamagolek22 magolek22
dianthuss
15:41
Reposted frommesoup mesoup viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl