Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

dianthuss
19:49
dianthuss
19:46

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viatriste triste

August 21 2017

dianthuss
20:25
7276 acda
19:57

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viamaladziewczynka maladziewczynka
dianthuss
19:55
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk

July 24 2017

dianthuss
21:22
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viaaynis aynis

July 09 2015

dianthuss
21:25
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamagolek22 magolek22
dianthuss
21:22
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viamagolek22 magolek22
dianthuss
21:21
9049 6154
Reposted fromrol rol
dianthuss
21:20
2835 3f32
Reposted fromiamstrong iamstrong
dianthuss
21:20
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
dianthuss
21:19
-Panie doktorze, jak miałam się wyspać, jak zajęcia są o7:30...? -Trzeba spać szybko 
— z wykładów
Reposted frommoona moona viamaladziewczynka maladziewczynka

July 08 2015

dianthuss
22:19
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaOpaaal Opaaal
dianthuss
22:19
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
dianthuss
22:13
było ciężko, ale udało nam się dotrzeć do twojej dorosłości.
— mama
Reposted fromyenna yenna viaarrependimento arrependimento
dianthuss
22:10
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaarrependimento arrependimento
dianthuss
22:10
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
dianthuss
22:10
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaarrependimento arrependimento
dianthuss
22:09
22:09
8950 ce94 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl